Noticias

TIC.cat ha format més de 800 professionals en models de certificació durant el 2010


tic.cat.jpeg

G2 ha participat en aquest programa, duent a terme els cursos de formació i certificació en gestió de serveis TIC (ISO20000) i gestió de la seguretat TIC (ISO27002) per a més de 100 professionals, amb un èxit de certificats de més del 92%.

Aquesta iniciativa, emmarcada en el Pla de Formació i Certificació de TIC.cat, vol potenciar la qualificació i les competències dels professionals per augmentar la competitivitat i la qualitat de les empreses TIC catalanes.

Els 74 cursos realitzats durant l’any han superat les expectatives d’assistents i han generat 500.000 € d’inversió en formació.

Podeu veure la noticia publicada el mes passat a la web del TIC.cat al següent enllaç


Ver la noticia en castellano –>


G2 ha participado en este programa,
llevando a cabo los cursos de formación y certificación en gestión de servicios
TIC (ISO20000) y gestión de la seguridad TIC (ISO27002) para más de 100 profesionales,
con un éxito de certificados de más del 92%.

Esta iniciativa, enmarcada en el Plan
de Formación y Certificación de TIC.cat, quiere potenciar la calificación y las
competencias de los profesionales para aumentar la competitividad y la calidad
de las empresas TIC catalanas.

Los 74 cursos realizados durante el
año han superado las expectativas de asistentes y han generado 500.000€ de inversión
en formación.